Yin Yang

Voor actieve powervrouwen

Het Aziatische wereldbeeld berust op twee tegengestelde krachten die overal in de natuur terug te vinden zijn: yin en yang. Deze krachten kunnen niet zonder elkaar, zoals warm en koud; spanning en ontspanning; plus en min; activiteit en rust. Zijn de polen in evenwicht, dan stroomt onze levensenergie door de elkaar complementerende gebieden.

 

Yin en yang kunnen volgens de oosterse filosofie niet gelijktijdig stijgen of dalen. Neemt de yin-energie af, dan neemt de yang-energie toe. Het is net als de sluipende verandering van dag naar nacht. Op basis van dit natuurlijke principe zorgen de huidverzorgingsproducten voor een wenselijke harmonie in de huid.

Schoonheid behouden

In het dagelijks leven zijn vrouwen vaak gestrest door ergernissen, tijdsdruk of inspanningen. Denk aan werk, huishouden, familie, vrienden, verplichtingen. Het werkt vaak op onze zenuwen en berooft ons lichaam van alle energie. Het gezicht vertoont veel disharmonie in weerwil van ons goede humeur.

Stress brengt ons uit balans. Het trekt sporen in ons gezicht en laat ons er onnodig oud uitzien.